BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20220301T000000 X-CALEND:20220901T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-93F8-A61F-5957-3BF0EC73855F} X-WR-CALNAME:HHN | Semesterterminplan SS22 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134412Z DTEND;VALUE=DATE:20220302 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220301 LAST-MODIFIED:20210816T134412Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Semesterbeginn Sommersemester 2022 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080858198B592D701000000000000000 010000000048FEB1B9D957146920AE525DDF2441B X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134453Z DTEND;VALUE=DATE:20220315 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220314 LAST-MODIFIED:20210816T134513Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Beginn Vorlesungszeitraum Sommersemester 2022 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070BEF3ACB592D701000000000000000 010000000E4D0BF25BEBD264F8A12452C427F54F1 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134539Z DTEND;VALUE=DATE:20220408 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220405 LAST-MODIFIED:20210816T134539Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Prüfungsausschusssitzungen der Fakultäten TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E079A2C3B592D701000000000000000 0100000006AFDA9A73220244BAEC1DB1BC1BE2405 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134606Z DTEND;VALUE=DATE:20220407 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220406 LAST-MODIFIED:20210816T134632Z LOCATION:11:30 - 13:00 Uhr PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Vollversammlung der Studierenden TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000005D21D8B592D701000000000000000 010000000A213A03E7A072F46B70339F2076B3599 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134725Z DTEND;VALUE=DATE:20220414 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220413 LAST-MODIFIED:20210816T134745Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist Einreichung Prüfungsausschussbeschlüsse beim Pr üfungsamt TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000904F4702B692D701000000000000000 010000000B7F30C55C578C54BA14F98F24AD18065 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134820Z DTEND;VALUE=DATE:20220416 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220415 LAST-MODIFIED:20210816T134836Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Gesetzlicher Feiertag - Karfreitag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0A0D42AB692D701000000000000000 010000000853FA22C47B1DE4792E0D130DC163329 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134845Z DTEND;VALUE=DATE:20220419 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220418 LAST-MODIFIED:20210816T134845Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Gesetzlicher Feiertag - Ostermontag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060D31238B692D701000000000000000 01000000021778C454085F34C9D26462D7B3C8D9C X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T134907Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20220503 DTSTAMP:20210816T140907Z DTSTART;VALUE=DATE:20220415 LAST-MODIFIED:20210816T135215Z LOCATION:HIS Online-Portal https://stud.zv.hs-heilbronn.de PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Anmeldung zu den Prüfungsleistungen Sommersemester 202 2 (Studierende) TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0B0328AB692D701000000000000000 010000000312009851A15C1458DF38184E96B8B65 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n378\n\n\n21\n< w:EnvelopeVis/>\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nDE\ nX-NONE\nX-NON E\n\n\n< w:SnapToGridInCell/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n