BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20210901T000000 X-CALEND:20220308T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-D9D9-CF26-5957-7A93EC73855F} X-WR-CALNAME:HHN | Semesterterminplan WS21/22 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210311T130921Z DTEND;VALUE=DATE:20210902 DTSTAMP:20210311T133608Z DTSTART;VALUE=DATE:20210901 LAST-MODIFIED:20210311T131001Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Semesterbeginn Wintersemester 2021/2022 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0A2692A8016D701000000000000000 010000000F83E936E2C057C4EB1A68BC6FA1694C7 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210311T131021Z DTEND;VALUE=DATE:20210928 DTSTAMP:20210311T133608Z DTSTART;VALUE=DATE:20210927 LAST-MODIFIED:20210311T131050Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Beginn Vorlesungszeitraum Wintersemester 2021/2022 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000209F494B8016D701000000000000000 01000000097918260C703C24FB17E7720E10B7DFE X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210311T131124Z DTEND;VALUE=DATE:20211008 DTSTAMP:20210311T133608Z DTSTART;VALUE=DATE:20211005 LAST-MODIFIED:20210311T131127Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Prüfungsausschusssitzungen der Fakultäten TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004042616B8016D701000000000000000 010000000DC815C48973E2D478916549972317432 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210311T131356Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20211014 DTSTAMP:20210311T133608Z DTSTART;VALUE=DATE:20211013 LAST-MODIFIED:20210311T131356Z LOCATION:beim Prüfungsamt PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist Einreichung Prüfungsausschussbeschlüsse TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060B994CD8016D701000000000000000 0100000001FBB9991C1E0784A9D7A3939D2927DD3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n378\n\n\n21\n< w:EnvelopeVis/>\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nDE\ nX-NONE\nX-NON E\n\n\n< w:SnapToGridInCell/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n