BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20200301T000000 X-CALEND:20200901T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-11D2-F41B-5957-E7D5EC73855F} X-WR-CALNAME:HHN | Semesterterminplan SS20 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200302 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200301 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Semesterbeginn SS20 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010C49E40C631D501000000000000000 01000000017E0105CEC2048489532580BAA2177E0 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200317 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200316 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Beginn Vorlesungszeitraum SS20 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0C4F16BC631D501000000000000000 010000000D8BAFF16DFC8F54C9DF45386AFE17E61 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200322 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200321 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:veranstaltet vom AStA für die Erstsemester PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Ersti-Brunch TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0E14BCFC631D501000000000000000 010000000B9D926632CE89749BEDBF312655E8BF9 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200327 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200326 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Campus Sontheim\, Campus KÜN PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Girls' Day TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040B00FEAC631D501000000000000000 01000000053ECF23B8B76FE48989F7F9DFA2AC1DA X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200328 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200327 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Campus Sontheim PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Nacht der Technik (voraussichtlicher Termin) TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000202A2903C731D501000000000000000 0100000008D3425CC06F4D7478CDE98ED10B21F2F X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200402 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200401 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:11:30 - 13:00 Uhr PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Vollversammlung der Studierenden TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000305AB220C731D501000000000000000 010000000DC7C775C4043CB469A36460560DBA2DB X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200410 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200407 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Prüfungsausschusssitzungen der Fakultäten TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020F14349C731D501000000000000000 01000000004161110AF27E54B88078480CAF51F98 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200411 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200410 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Karfreitag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A03FED5DC731D501000000000000000 0100000005EEC19FA42272D4794A470478710D338 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200414 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200413 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Ostermontag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0B41D72C731D501000000000000000 0100000007A3F1E2FCD46D34EABF1A20BF68D5809 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200417 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200414 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:alle Standorte PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Studieren probieren TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010860A85C731D501000000000000000 010000000AC7F9FA830274548A8D221D9960628EC X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200416 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200415 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Fakultäten PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist für die Einreichung der Prüfungsausschussbeschl üsse beim Prüfungsamt TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000BF40A3C731D501000000000000000 01000000015037E1E06727B40B73AC8561AFCBF13 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20200505 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200417 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Studierende PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Anmeldung zu den Prüfungsleistungen unter https://stud .zv.hs-heilbronn.de TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005077D8DAC731D501000000000000000 010000000EA25691E2FF1654D9A06A214EAFC2833 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200425 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200424 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Heilbronn PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Graduierungsfeier Fakultät WV\, HILL/Weiterbildung TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000502AF8FDC731D501000000000000000 010000000CBDC0F3904147D4595BB4ED1B962BC79 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200426 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200425 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Heilbronn PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Graduierungsfeier Fakultäten IT\, T1\, TP\, IB\, HILL/ Weiterbildung TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004095C110C831D501000000000000000 0100000009F6F6D5A0071AB4697C8B5BEBC1FF268 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200502 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200501 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Tag der Arbeit TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C032363DC831D501000000000000000 010000000405C85401C66B74581C2CEDC345B443B X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200513 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200512 LAST-MODIFIED:20200203T094228Z LOCATION:Campus KÜN PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Firmenkontaktmesse vitaminb TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003007879DC831D501000000000000000 010000000794C4E1DCCD65C459A2CCBEC7BEA0D40 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200429 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200428 LAST-MODIFIED:20200203T094210Z LOCATION:Bildungscampus PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Firmenkontaktmesse MeetBUSINESS TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000103EA2BBC831D501000000000000000 0100000006EABBA2BF07ABF4B89AD9B54B091CED4 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200509 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200508 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Künzelsau PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Graduierungsfeier Fakultät TW TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F08D3FD5C831D501000000000000000 010000000C1767E0419B174438E2A131CEB75F4AD X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200522 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200521 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Christi Himmelfahrt TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070901EF1C831D501000000000000000 010000000CD8A6094A596C44E903DF662F05B1B18 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200523 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200522 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Vorlesungsfrei TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0412E06C931D501000000000000000 010000000E47569C6CC549A42838A1778CCD803BD X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200528 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200527 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:für Studierende\, Lehrende\, Mitarbeitende aller Standorte - ab 1 3 Uhr\, Campus Sontheim PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Sports 'n Summer TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060D4191CC931D501000000000000000 0100000003B0DC15085610D40B9865BF5F69DCBE0 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200602 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200601 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Pfingstmontag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0991974C931D501000000000000000 010000000220F6C0CB00D6940B67307B05E00B467 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200606 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200602 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Vorlesungsfrei TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0014D82C931D501000000000000000 0100000000BB4CB11AA1D82419361B8D9AF3B7529 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20200720 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200608 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:bis spätestens vier Tage vor dem individuellen Prüfungstermin PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Abmeldemöglichkeit von den Prüfungsleistungen unter h ttps://stud.zv.hs-heilbronn.de TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000406166E4C931D501000000000000000 010000000C51D4C5FBED71D45B7D41CD4BE8A460F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200611 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200610 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Die Prüfungstermine SS20 sind endgültig TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010E647FEC931D501000000000000000 010000000A0A77B6F8DEC034389D60D64E9E2E4D3 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200612 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200611 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:gesetzlicher Feiertag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Fronleichnam TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001002960CCA31D501000000000000000 010000000E2838ACF94A4E84CBD506DEA808D259D X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200617 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200615 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Wahlen Studierendenvertreter Senat und Fakultätsräte TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000900EA327CA31D501000000000000000 0100000008538865033276741BE5E447F60F239F0 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200627 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200626 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Ende Vorlesungszeitraum SS20 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007079A43ACA31D501000000000000000 0100000007D051A73BBAA2F48B5CF32F05045DA0B X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200702 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200701 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:für Mitarbeiter und Lehrende PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Betriebsausflug TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0259248CA31D501000000000000000 0100000003B155804B9E71B439514DF64AC47BFE9 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20200724 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200702 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Prüfungszeitraum TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F075BF61CA31D501000000000000000 010000000D96173288C156F48AB9C833B921A1859 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20200804 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200706 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Studierende PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist für die Überweisung des Semesterbeitrags für d as WS20/21 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000301D6089CA31D501000000000000000 010000000DA6C2BA3DB43EA4BA7EADEBD26DBCBCF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200804 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200803 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Lehrende PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist für die Notenmeldung über das Internet TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000607EFDA0CA31D501000000000000000 010000000DD7A3F7700B40D4AB2001632A0F8CA6A X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200811 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200810 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z LOCATION:Studierende PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Frist für die Abgabe der genehmigten Modulnotenkombina tion sowie aller weiteren erforderlichen Unterlagen als Voraussetzung für die Teilnahme an der Graduierungsfeier TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000400311D3CA31D501000000000000000 010000000C91F0373994F9541821D962AC17033D7 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190703T161807Z DTEND;VALUE=DATE:20200901 DTSTAMP:20190703T161458Z DTSTART;VALUE=DATE:20200831 LAST-MODIFIED:20190703T161807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Semesterende SS20 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010EC11ECCA31D501000000000000000 010000000A3A5926726BCED4A997106AF5FED8C53 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR